Veel van mijn cliënten weten het niet meer. In het werk op zich zijn ze succesvol, “maar waar het gaat het nog over?” of anders gezegd: “Als ik 36 uur per week besteed aan werk, wil ik die tijd ook zinvol besteden. Ik wil dat die tijd, dat mijn werk er toe doet!” Zij zijn hun verhaal kwijt.
Het gaat hen over de betekenis, die ze in hun werk zijn gaan missen.

Betekenis
Ieder mens geeft bewust of onbewust betekenis aan zijn eigen leven.
Een zwaar woord, dat ‘betekenis’, maar het wordt duidelijk als je bijvoorbeeld denkt aan ‘de schoenen van Van Bommel’. Het merk is een familienaam. Een familie die staat in een oeroude traditie.
Inmiddels staat de 9de generatie Van Bommel aan het stuur. Ze maken sinds 1793 schoenen en nog steeds zijn ze gefascineerd door het vak dat ze vol passie uitoefenen. En zo zijn er nog meer stokoude families die zich nog steeds bezighouden met hetzelfde vak. Maar veel zijn het er niet meer.
Het waren van oorsprong veel ambachtslieden, echte vakmensen. In onze diensteneconomie is het van vader op zoon doorgeven van deze beroepen bijna uitgestorven.

Het maken of creëren blijft echter wel een belangrijke factor. We willen iets tastbaars met ons leven, in ons werk doen. Dat werk geeft dan betekenis, ‘het gaat ergens over’.

Kopiëren of ‘jezelf worden’
Onbewust kijken veel jongeren naar wat hun ouders voor werk hebben. Ik ken een makelaar wiens zoon ook makelaar wil worden, een consultant wiens dochter vooral ‘rijk’ wil worden en een rechter wiens kinderen werken aan een rechtvaardiger wereld. Zo kiezen we vaak voor een opleiding of een beroep. Alleen, past het wel bij je om een kopie te worden? Uiteindelijk willen we allemaal ‘onszelf worden’.

In het boek ‘De Improvisatiemaatschappij’ van Hans Boutellier lees ik : “Niet langer de familiegeschiedenis bepaalt het lot van kinderen; moderne burgers worden aangespoord een eigen verhaal te ontwikkelen over hun identiteit.” Dat klinkt complex, moeilijk en ook een beetje vreemd. Alsof je je leven en toekomst maar bij elkaar moet verzinnen.

Maar zo is het niet. Ik kan mij wel vinden in Boutellier als hij bedoelt dat de moderne mens zich, wellicht meer dan gebruikelijk was in een wereld vol tradities en opgelegde familieverwachtingen, dient af te vragen wat hij zelf betekenisvol vindt in het leven.
Betekenis ontdekken en zo je werk & leven richting geven is je herkomst respecteren, is zo je eigen verhaal maken. Op welke leeftijd dan ook.

En het bijzondere? Dat geldt ook voor de 9de generatie Van Bommel!