Lig je met je schip in de haven, dan weet je zeker dat je veilig ligt. Er kan je niks gebeuren. Stel jezelf eens voor, op een stoeltje zittend in de haven, kijkend naar je schip. Je bent er trots op wat je bereikt hebt en je kunt er van genieten naar je schip te zitten kijken. Om je heen varen de schepen af en aan. Eens zul je weer gaan varen, maar vandaag, nee vandaag nog niet.

Misschien kijk je heel anders naar je schip en voel je frustratie, omdat je het gevoel hebt niet uit te kunnen varen.
Niemand heeft je werk gegeven, je opdracht gegeven om lading te vervoeren. Daarom lig je stil.

Kijk je naar deze beide situaties, dan kun je één conclusie trekken: Je boot ligt stil. Er gebeurt niets. Om je heen is er echter volop beweging, wordt er geld verdiend, ontdekken mensen nieuwe mogelijkheden. Durf je werkelijk naar jezelf te kijken?
Dan weet je dit: Zolang jij op je stoeltje blijft zitten, zal er ook niets veranderen. Dat gebeurt alleen, als je het besluit neemt om weer te willen gaan varen.

De wereld staat niet stil. Het is niet nodig ons werk te beschouwen als een ‘ratrace’ waarbij je maar moet doorrennen tot je neervalt. Het is wel nodig dat je beseft, dat er altijd actie nodig is om jouw volgende doel te bereiken.
Je werkelijke besluit uit te varen, is daarom misschien wel het allerbelangrijkste. Je realiseert jezelf, dat je in beweging móet komen om wat te kunnen veranderen.

Nu je dit weet, kun je de volgende stappen voorbereiden: Nadenken over waar je naar toe wilt varen, welke koers je daarvoor wilt gaan nemen en in gesprek gaan met ervaren zee-rotten! Zij hebben de ervaring, kennen de onvoorspelbaarheid van de zee en weten hoe ze de klippen moeten omzeilen.

Bij het zetten van de volgende stap in je werk gebeurt precies hetzelfde:

  • Kijk naar je situatie en trek je conclusies: Wees absoluut eerlijk naar jezelf: Wat heb je gedaan, wat heb je nagelaten?
  • Realiseer je, dat zonder jouw beweging alles bij het oude blijft, je in je onmacht gevangen blijft zitten en dat er niets zal veranderen
  • Bepaal jouw doel als het gaat om ‘nieuw werk’ en beschrijf dan zo uitgebreid mogelijk hoe dat er uit moet gaan zien.
  • Onderzoek wat je daarvoor nodig hebt. Ga in gesprek met mensen die het werk al doen, kijk naar mogelijke cursussen en bedenk mogelijkheden om die te kunnen volgen. Schrijf dit alles heel helder voor jezelf op; het besluit weer te gaan varen eist grondige voorbereiding!
  • Breng ordening aan: wat is je eerste stap, wat wordt de volgende; zo ga je door. Op deze manier maak je voor jezelf een ‘vaarplan’, dat werkt.

In dit werkende vaarplan noteer je iedere week je vorderingen, je afspraken en kijkt steeds of je op koers ligt. Je bepaalt makkelijk haalbare doelen: Wat wil ik komende week gerealiseerd hebben? Wie wil ik gesproken hebben? Heb ik het mogelijk gemaakt? Zo bepaal je je koers en zo bereik je aan het eind van je reis de volgende haven, een nieuwe plek om veilig af te meren, een nieuwe baan. Maar je weet nu van tevoren dit: Je hebt je eigen lef gevonden om de haven uit te varen!