Voor de zoveelste keer lees ik een pleidooi om de ontslagregels te versoepelen. Deze keer geschreven door drie economen, waarvan één van het CPB*. Zij signaleren een weliswaar bescheiden percentage werkloosheid onder de beroepsbevolking in Nederland (dit in vergelijking met het buitenland), maar signaleren wel een hoog percentage langdurig werklozen.

Veel mensen met lage kwalificaties of starters komen terecht in flexibele banen. Ze kunnen eenvoudig ontslagen worden en bouwen niet of nauwelijks pensioen op. En veel ouderen met een vaste baan zijn niet van hun stoel te branden. Gelijk hebben ze, zou je denken. Ze hebben niets te winnen, maar alles te verliezen.

De economen pleiten er voor, de ontslagregels te vereenvoudigen. Niet dat daardoor de werkloosheid direct omlaag zou gaan, maar deze wordt wel gelijkmatiger verdeeld over jong en oud. In- en uitstroom nemen in alle segmenten volgens hen weer toe. Bedrijven die mensen ontslaan zouden verplicht kunnen worden een bijdrage te doen aan een fonds, dat vervolgens loonkostensubsidie verleent aan bedrijven die mensen in dienst nemen. Dat zou er toe kunnen leiden, dat bedrijven weer eerder personeel aan gaan nemen.

Hmm, wat betekent dat nu voor jou, oud of jong, met een flex of vast contract ?

In ieder geval dit:

  • Probeer in je eigen werkzaamheden altijd nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Je krijgt daarmee gratis mogelijkheden je waarde op de arbeidsmarkt te behouden.
  • Onderneem iets nieuws, leer met andere tools werken, leer van collega’s en werk samen.
  • Maak iedere maand een bedragje vrij om dit zo periodiek zelf te kunnen besteden aan een opleiding; een reorganiserende werkgever heeft echt andere prioriteiten !
  • Start de gewoonte, ieder jaar uit je vakantiegeld of welke extra bijdrage dan ook, een bepaald bedrag apart te zetten voor je eigen pensioenpot. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en je bent er nooit te laat mee.
  • Vergroot je letterlijke arbeidsmobiliteit. Wen jezelf er aan, grotere afstanden te kunnen overbruggen of zorg er voor, dat je financiële verplichtingen flexibel blijven. (Weinig vaste lasten, zoveel mogelijk per jaar of korter te beëindigen).
  • Heb je een relatie, denk dan aan de financiële buffer die je voor elkaar bent. Beschouw jullie samen als een BV, die arbeid investeert en daarmee geld genereert.
  • Zorg voor je fysieke en mentale fitheid. Dat is je beste garantie om flexibel te zijn en te blijven.

* Versoepel juist bij werkloosheid de ontslagregels (NRC Handelsblad, 07/03/2013) van Pieter Gautier, Bas van der Klauw en Bas ter Weel