Dietrich Bonhoeffer zei eens:
“Het is een voorrecht van de sterken om grote beslissende vragen te stellen en die tevens te beantwoorden. De zwakke krijgt alleen alternatieve keuzes voorgelegd, die niet van hemzelf zijn uitgegaan.”

Bonhoeffer doorzag vele menselijke thema’s in de wereld waar hij deel van uitmaakte. Een wereld die in brand kwam te staan met WO II. Hij werd voor zijn verzet op 39-jarige leeftijd vermoord, drie weken voor het einde van de oorlog. In het gevangenkamp bleef hij de zwakkere altijd helpen, no matter what, tot aan zijn eigen einde toe.

Wat zijn uitspraak interessant maakt, is natuurlijk de positie van ‘de sterke’ en die van ‘de zwakkere’. En hoewel we in Nederland gelukkig geen fysieke oorlog meemaken, wordt er heel wat strijd geleverd. Denk maar aan al het kapitaal van zakenbanken of bijv. monopolisten in de gezondheidszorg en voedingsindustrie.

De vraag is, hoe jij jezelf ziet: als een ‘sterke’ of een ‘zwakkere’.
In ons leven maken we allerlei keuzes: onze relatie, vrienden, ons huis, onze hobbies en natuurlijk maken we ook keuzes over onze opleiding en werk.
In onze relatie, vriendenkring, huis en hobbies maken we vaak ‘sterke’ keuzes. Zo beginnen we ook vaak aan studie of eerste baan. Maar gaandeweg laten we ons inpakken, gaan moeilijkheden uit de weg of krijgen medelijden met onszelf waardoor we verkeerde keuzes maken. We maken onszelf tot ‘zwakkere’. We doen het allemaal, niemand uitgezonderd; ook ik niet als coach.

Keuzes van ons hart
Toch hebben we iedere dag opnieuw de kans, nieuwe keuzes te maken. Sterke keuzes. Die vereisen zelf-acceptatie over die verkeerde keuze, inspanning om anders te leren gaan denken en beoordelen en ja, te leren hoe je keuzes kunt maken die wèl van jezelf uitgaan. Dat zijn keuzes van ons hart: Keuzes waar we liefde voor voelen, waar we voor 100% achter staan.

Tip: Download op de Homepage het e-bookje over ‘De drie Geheimen voor Vrijuit Werken’